Psychoterapia dzieci i młodzieży

Dzięki psychoterapii młody człowiek uczy się lepiej rozumieć siebie i innych oraz skutecznie radzić sobie z przeżywanymi problemami. Psychoterapia daje szansę na dotarcie do przyczyn doświadczanych trudności i wypracowanie sposobów radzenia sobie z nimi.  Powinna prowadzić do zmiany sposobów i strategii radzenia sobie z nimi na takie, które będą bardziej użyteczne i akceptowalne nie tylko przez dziecko czy nastolatka, ale i przez jego otoczenie (opiekunów, rówieśników).

Psychoterapia to również forma budowania relacji i pracy nad przeżyciami i stanami umysłu w ramach tej relacji. Ten aspekt psychoterapii uczy młodego człowieka jak budować z innymi relacje oparte na wzajemnej otwartości, szczerości i szacunku.

Oferta terapeutyczna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży, których trudności przejawiają się m.in. w:

 • problemach w relacjach z rówieśnikami;
 • problemach w relacjach rodzinnych;
 • niskim poczuciu własnej wartości i sprawczości;
 • zaburzeniach lękowych i nerwicowych;
 • kłopotach z koncentracją uwagi;
 • nadpobudliwością psychoruchową;
 • uzależnieniem od komputera;
 • doświadczaniu stanów lękowych;
 • postawie wycofanej w relacjach społecznych;
 • braku bądź nierozwiniętej umiejętności zabawy;
 • zachowaniach agresywnych do innych i/lub do siebie;
 • problemach z zasypianiem;
 • braku przyjaciół;
 • pogorszeniu funkcjonowania na skutek kryzysu rodzinnego, trudnych sytuacji życiowych (rozwód, choroba, wypadek);
 • zaburzeniach związanych z rywalizacją w rodzeństwie,
 • trudnościach szkolnych;
 • szeroko pojętych trudnościach wychowawczych.

Koszt: 180zł za jedno spotkanie (50 min.)

Zapisy i informacje: katarzyna@czekierda.pl , tel. 609 235 077.