Grupy terapeutyczne dla dzieci

Katarzyna Czekierda była inicjatorką pierwszych grup terapeutycznych dla dzieci prowadzonych we Wrocławiu. Psychoterapia prowadzona jest w formie grupowej, metodą psychodramy dziecięcej, z uwzględnieniem rozumienia psychodynamicznego. W tej formie pracy, oprócz kompetencji psychologicznych, Katarzyna korzysta z wykształcenia i doświadczenia zdobytego na Akademii Teatralnej w Warszawie. Rezultaty pracy rozpoczętej w 2016 roku okazały się bardzo dobre i powstają kolejne grupy dla dzieci.

Kolejna edycja rozpoczyna się w październiku 2017 roku – rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci –

Oferta terapeutyczna przeznaczona jest dla dzieci od 4 do 12 roku życia, których trudności przejawiają się m.in. w:

  • doświadczaniu stanów lękowych;
  • postawie wycofanej w relacjach społecznych;
  • braku bądź nierozwiniętej umiejętności zabawy;
  • zachowaniach agresywnych do innych i/lub do siebie;
  • problemach z zasypianiem;
  • braku przyjaciół;
  • pogorszeniu funkcjonowania na skutek kryzysu rodzinnego, trudnych sytuacji życiowych (rozwód, choroba, wypadek);
  • szeroko pojętych trudnościach wychowawczych.

Obrazek namalowany przez dzieci

Dzieci dobierane są do grup odpowiednio do wieku. Zapisy trwają cały rok, ale grupy pracują cyklami. W przypadku wystarczającej liczby chętnych na nową grupę w trakcie roku szkolnego, jest możliwość, aby taka powstała.

Koszt: 150 zł za jedno spotkanie (60 min.)

Zapisy i informacje: katarzyna@czekierda.pl , Wrocław tel. 609 235 077